Цертус – помош на пат

           Цертус Помош на пат во соработка со ORYX Assistance, обезбедува бесплатна техничка Помош на пат во случај на дефект или сообраќајна незгода за возила до 3.5t, која вклучува:

  • Третман на возило на лице место / брза поправка: испуштање на погрешно наточено гориво; дополнување на гориво; замена на тркала и гуми; замена или полнење на акумулатор; отклучување на заклучено возило (механички, електронски).
  • Tранспорт/Шлеп на возило до најблискиот сервис или локацијата по избор на осигуреникот.
  • Oрганизација и употреба на заменско возило.
  • Oрганизација на хотелско сместување за возачот и другите патници во возилото.
  • Oрганизација и трошоци за продолжување на патувањето со алтернативен превоз.
  • Oрганизација на достава на гориво.
  • Неограничена употреба на иновативната апликација “Drive Angel“.

           Достапни се три пакети:

  • Пакет Цертус Македонија
  • Пакет Цертус Регија
  • Пакет Цертус Европа
Scroll to Top