Саботно во месец Март

🟢 Секоја наредна сабота до крајот на месец Март, со секој извршен технички преглед и извадена полиса за автоодговорност добивате гратис меѓународна возачка дозвола!
✅️ Потребни документи:
– Важечка лична карта (од сопственикот на возилото)
– Важечка возачка дозвола
– Две фотографии со димензии 45×35мм

Scroll to Top