Јубилеј! 10 години Цертус/ЦРЦ

      Од 1ви Април започнуваат изненадувања кои ќе траат до крајот на месецот!
Со извршен технички преглед и полиса за автоодговорност добивате:

1 години Цертус & ЦРЦ!

ЦЕРТУС за поголема сигурност!
ЦРЦ за регистрација на возила!
…и завршена работа!

Scroll to Top