За ЦРЦ

CRC
1 +
задоволни клиенти секоја година

Кои сме ние?

ЦРЦ е приватна станица за технички преглед и регистрација на моторни возила. Формирана е во 2015 година со станица за технички преглед во населбата Даме Груев, која подоцна се проширува и во населбата Ченто на добро познатата локација во Агросервис.

Во состав на станиците за технички преглед се наоѓаат современи кафетерии и перални за автомобили. Станиците за технички преглед ги исполнуваат сите стандарди и дозволи за извршување на дејност.

Бројот од над 20 илјади клиенти која секоја година расте е показател за нашиот квалитет и способност дека нудиме квалитетна и брза услуга.

Мисија и визија

Да обезбедиме најдобра стручна помош за клиентите во поглед на техничкиот преглед и регистрацијата на возилата, почнувајќи од приемот на возилото и проверка на техничката исправност до заверка на сообраќајната дозвола.

Наши активности

 •  Регистрација на возила:
  •  Категорија (М1, М2, М3)
  •  Категорија (N1, N2, N3)
  •  Категорија (L1E, L2E, L3E, L4E, L5E, L6E, L7E)
  •  Категорија (O1, O2, O3, O4)
  •  Категорија (Т1, Т2, Т3, Т4 [T4.1, T4.2, T4.3)
  •  Категорија (R1, R2, R3, R4)
  •  Категорија (S [S1, S2]
  •  Категорија (MM)
 •  Меѓународна возачка дозвола
 •  Одобрение за управување на туѓо моторно возило во странство
 •  Промена на сопственост
 •  Декарбонизација

 

Scroll to Top