КАРГО ОСИГУРУВАЊЕ

Ги покрива штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот без оглед на транспортот.
● Осигурување на стока во домашен транспорт
● Осигурување на стока во меѓународен транспорт
● Осигурување од одговорност на превозникот ЦМР осигурување

Scroll to Top