ЦЕРТУС АД  Осигурително брокерско друштво 
Име:
Е-маил:
Порака:
  

Контакт-информации

ЦЕРТУС АД
Осигурително брокерско друштво

Дирекција
Ул. „Методија Андонов Ченто“ бр.15а ,Скопје
работно време од 08.00 до 16.00
Телефон: 02 3256-391,02 3256-392
Факс: 02 3115-878
info@certus.mk

Подружница 3 Ченто  
ул. Методија Андонов Ченто бр.15а Скопје
работно време од 08.00 до 16.00
сабота од 08.00 до 14.00
         
  
   
Телефон. 02 2555-550

·         Подружница 4  Даме Гуев   
ул. Лепенец бр.10 Скопје   
работно време од 08.00 до 16.00
сабота од 08.00 до 14.00
                    

Телефон
. 02 2050-18

Подружница 1  Карпош  
ул. Никола Парапунов бр.49,Скопје             
работно време од 08.00 до 19.00 
сабота од 08.00 до 14.00   
 
                 

Телефон. 02 3077-758

·         Подружница 2  Кисела Вода  
ул. Народни Херои бр.16 Скопје 
работно време од 08.00 до 19.00
сабота од 08.00 до 14.00
               
 
   

Телефон
. 02 2777-870

·        

·          

Следете не: